Położenie

Plan miasta

Władze miasta

Urząd miejski

Turystyka i sport

Środowisko i ekologia

Kultura

Historia i zabytki

Gospodarka

Kontakty z zagranicą

Aktualności

Serwis informacyjny

Rada Miejska w Żywcu
kadencji 1998-2002

Imię i Nazwisko

Zajmowane stanowisko

Antoni Szlagor Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu.
Krzysztof Greń W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu.
Stanisław Białek W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu.
Andrzej Śliz  Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Mienia Komunalnego i Ekologii.
Piotr Kumorek Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowo-Prawnej.
Marek Moszczak  Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Tadeusz Dunat Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.
Irena Świsterska Przewodnicąca Komisji Rewizyjnej.
Józefa Andczak Gospodarcza, Mienia Komunalnego i Ekologii.
Stanisław Białek Budżetowo-Finansowo-Prawna.
Andrzej Biernat Budżetowo-Finansowo-Prawna.
Maria Bryś

Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Mieczysław Chamik Budżetowo-Finansowo-Prawna.
Czesław Copija Budżetowo-Finansowo-Prawna.
Marek Czul Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Tadeusz Dunat Kultury, Sportu i Turystyki.
Krzysztof Greń Gospodarcza, Mienia Komunalnego i Ekologii.
Andrzej Jędrysko Kultury, Sportu i Turystyki.
Jerzy Kliś Gospodarcza, Mienia Komunalnego i Ekologii.
Jerzy Kotajny Kultury, Sportu i Turystyki.
Janusz Kudłacik Budżetowo-Finansowo-Prawna.
Piotr Kumorek Budżetowo-Finansowo-Prawna.
Marek Moszczak Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Kazimierz Noga Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Tadeusz Pawełek Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Czesław Pieronek Gospodarcza, Mienia Komunalnego i Ekologii.
Józef Pieronek Kultury, Sportu i Turystyki.
Jakub Pluciński Budżetowo-Finansowo-Prawna.
Wiesław Setla Kultury, Sportu i Turystyki.
Zdzisław Staszkiewicz Gospodarcza, Mienia Komunalnego i Ekologii.
Kazimierz Stokłosa Gospodarcza, Mienia Komunalnego i Ekologii.
Antoni Szlagor Gospodarcza, Mienia Komunalnego i Ekologii.
Andrzej Śliz Gospodarcza, Mienia Komunalnego i Ekologii.
Irena Świsterska Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Andrzej Widzyk Kultury, Sportu i Turystyki.
Łucja Zontek Budżetowo-Finansowo-Prawna.

Zarząd Miasta w Żywcu

Janusz Kudłacik Przewodniczący Zarządu - Burmistrz Miasta Żywca
Jerzy Kliś Członek Zarządu - Zastępca Burmistrza
Marek Czul Członek Zarządu - Zastępca Burmistrza
Jerzy Kotajny Członek Zarządu - Radny
Tadeusz Pawełek Członek Zarządu - Radny
Józef Pieronek Członek Zarządu - Radny
Zdzisław Staszkiewicz. Członek Zarządu - Radny

Komisje Rady:

1. Komisja Gospodarcza Mienia Komunalnego i Ekologii
2. Komisja Budżetowo - Finansowo - Prawna
3. Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej
4. Komisja Kultury, Sportu i Turystyki
5. Komisja Rewizyjna